Mølledag er et samvær- og aktivitetstilbud. Et tilbud der ønsker at skabe en forskel i livet for unge mennesker, der står over for særlige udfordringer. Møllefonden har nøgleordene livsglæde, tryghed, omsorg, humor, kompetenceudvikling og et positivt udviklings- og læringssyn. Med disse nøgleord, tilbyder Mølledag et støttende miljø, der fremmer personlig vækst og udvikling. Dette ses tydeligt med vores særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU Nordjylland). Denne er designet til at imødekomme de unges individuelle behov og potentiale.

I hjertet af Møllefonden ligger en dyb forståelse for, at alle unge har ret til at opleve livsglæde. Vores STU Nordjylland program er bygget op omkring dette princip. Vi stræber efter at skabe et miljø, der inspirerer de unge. Inspirerer dem til at finde glæde i hverdagen og de aktiviteter, de deltager i. Vi integrerer livsglæde i vores undervisning og daglige rutiner. Ved at opmuntre de unge til at se muligheder frem for begrænsninger. Dette er afgørende for deres personlige og faglige udvikling.

Tryghed er en forudsætning for læring og udvikling. Hos Møllefonden sikrer vi, at hver ung føler sig tryg og støttet gennem hele deres STU Nordjylland forløb. Vi har etableret et miljø. Her kan de unge stole på de omkringværende voksne og føle sig sikre i deres omgivelser. Dermed skaber vi det bedste udgangspunkt for deres udvikling. Dette inkluderer at opretholde et åbent og ærligt forældresamarbejde.

Omsorg er en grundpille i vores arbejde med STU Nordjylland. Gennem nærvær, lytning og forståelse viser vi de unge, at de er værdsatte og respekterede medlemmer af Møllefondens fællesskab. Vores mål er at sikre, at de unge ikke kun modtager den nødvendige akademiske støtte. Men også den emotionelle støtte, der er nødvendig for at trives.

STU Nordjylland med fokus på selvstændighed og læring

Humor spiller en vigtig rolle i Møllefonden og vores STU Nordjylland program. Vi tror på, at humor ikke bare letter kommunikationen og styrker relationerne. Det bidrager også til at skabe en afslappet atmosfære, der fremmer læring og kreativitet. Ved at integrere humor i vores daglige aktiviteter og undervisning, bidrager vi til et positivt og stimulerende læringsmiljø.

Kompetenceudvikling er kernen i vores STU Nordjylland. Vi arbejder målrettet med at identificere og styrke de unges individuelle færdigheder og kompetencer. Dette er afgørende for deres evne til at opnå en mere selvstændig voksentilværelse. Vi fokuserer på individet. Dermed sikrer vi, at hver ung får mulighed for at udforske deres potentiale og arbejde mod personlige og faglige mål.

Vores udviklings- og læringsyn er baseret på overbevisningen om, at alle har evnen til at lære. Alle har evnen til at udvikle sig gennem hele livet. STU’en hos Møllefonden er designet til at fremme denne livslange læringsproces. Dette er ved at tilbyde praktisk orienteret undervisning og aktiviteter, der understøtter de unges samlede udvikling.

Hos Møllefonden er vores STU Nordjylland mere end blot en uddannelse. Det er en rejse mod selvstændighed, selvtillid og et liv fyldt med muligheder. Gennem vores arbejde og dybfølte engagement tilbyder vi de unge et fundament, hvorpå de kan bygge en lysere fremtid.

Vil du høre mere om vores bosted og mulighed for STU Nordjylland? Du er velkommen til at kontakte os. Find kontaktoplysninger på afdelingerne her.