Elmelund 2

Elmelund 2
 • værdi billede

  Vores værdigrundlag

  Værdierne som danner rammen for vores arbejde er anerkendelse, relationer/fællesskab og rammer for udvikling. Se mere →
 • værdi billede

  Praktiske oplysninger

  Læs om de vigtigste praktiske oplysninger , når du bor i et af opholdsstederne i Møllefonden. Se mere →
 • værdi billede

  Pædagogisk tankegang

  Vores virksomhedsplan er et internt arbejds- og styringsredskab for vores fælles pædagogiske holdninger i arbejdet omkring de unge. Se mere →

Velkommen til Elmelund 2

- En døgninstitution for udviklingshæmmede med nedsat funktionsevne.

I det naturskønne Øster Brønderslev ligger Elmelund 2, som ønsker at skabe et støttende hjem for udviklingshæmmede. Med en særlig vægt på døgnpleje, tilbyder Elmelund 2 et trygt og kærligt miljø, hvor personlig vækst og udvikling er i fokus.

Elmelund 2 er et Botilbud i Møllefonden, som har beboere i både §107 & §108. I Elmelund sikre vi os, at alle har adgang til den nødvendige støtte og tilpassede omsorg, men regelmæssige pauser, der giver tid til afslapning og familiebesøg.

Vi gør os umage for at skabe rammer, hvor den enkelt beboer trives og udvikler sig. Hos os er trivsel og et meningsfuldt liv i fokus, ligesom sociale relationer og oplevelsen af fællesskab er helt centrale elementer. I Elmelund 2 vægtes den sunde livsstil højt, hvis beboerne har brug for støtte til f.eks. vægttab laves en individuel plan for hvordan målet kan opnås. Vi ser på det brede sundhedsperspektiv, og er igennem alle spektre, for at den enkelte opnår så høj livskvalitet som muligt.

Vi vægter sociale relationer højt i Møllefonden. Gode sociale relationer bidrager til følelsen af tryghed og sikkerhed, hvilket er særligt vigtigt i et botilbud miljø. Vi gøre meget ud af at beboerne har nogle gode sociale relationer til andre ligesindede, da det er derigennem, at beboerne udvikler venskaber, lærer sociale færdigheder og oplever støtte og forståelse, hvilket kan være med til at styrke deres selvværd og mentale velbefindende.

Vores fornemmeste opgave er, at beboerne føler, at de er i centrum. Vi hjælper dem med opnå så meningsfuld og indholdsrig en hverdag som muligt. I fritiden vil vi gerne være med til at skabe så rigt og aktivt et liv for den enkelt beboer, som muligt. Vi tilbyder, at beboerne kan deltage i bl.a. bowling, handicapidræt og deltage i Klub Georg, hvor man har mulighed for at mødes med ligesindede. Hvert år tager vi på charterferie eller på ferie i Danmark. I Elmelund 2 går vi gerne ture, cykler, bader ved Vesterhavet, tager i biografen, teater eller tager på oplevelsesture, både i nærområdet og lige længere ture. Vi deltager ligeledes i Sølunds festival, og forskellige arrangementer i forbindelse med “Kultur der dur”