Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger
 • værdi billede

  Vores værdigrundlag

  Værdierne som danner rammen for vores arbejde er anerkendelse, relationer/fællesskab og rammer for udvikling. Se mere →
 • værdi billede

  Praktiske oplysninger

  Læs om de vigtigste praktiske oplysninger , når du bor i et af opholdsstederne i Møllefonden. Se mere →
 • værdi billede

  Pædagogisk tankegang

  Vores virksomhedsplan er et internt arbejds- og styringsredskab for vores fælles pædagogiske holdninger i arbejdet omkring de unge. Se mere →

Hjemrejser

Du har mulighed for at tage hjem til din familie/plejefamilie efter behov.

Forældresamarbejdet

Vi lægger vægt på at have et godt og positivt forældresamarbejde. Derfor er dine forældre altid velkommen til at ringe til og os og snakke om alt hvad der ligger dem på hjertet, eller komme og besøge os.

Ca. 2 gange om året inviterer vi alle forældrene til en hyggelig sammenkomst i enten Smørhullet, Oasen, Møllebo, Elmelund 1 eller Elmelund 2 , og ca. en gang om året afholdes der statusmøde, hvor du selvfølgelig er til stede sammen med dine forældre, din kommunale sagsbehandler og din kontaktpædagog fra botilbuddet .

Visitation og vejledning

Visitation og vejledning

Ved interesse for at bo i et af Møllefondens botilbud som er Møllebo, Smørhullet, Oasen, Elmelund 1 eller Elmelund 2 kontaktes vi med henblik på et besøg og en fremvisning. Visitationen sker ved at ansøge hjemkommunen om bevillig af en plads.

Inden en endelig visitering finder sted, vil der være besøg og samtaler, hvor kemi mv. vurderes. Det er vigtigt for os, at en ny beboer føler sig godt tilpas i huset, og derfor er det vigtigt, at en ny beboer vil passe ind i fællesskabet og matche de andre beboere.

Herefter udfærdiges en kontrakt mellem Botilbuddet samt beboerens hjemkommune eller handlekommune. Møllefonden holder altid en meget tæt og løbende kontakt med samarbejdende kommune i forbindelse med praktisk koordinering af møder og orientering ved væsentlige ændringer i den unges udvikling.

For at blive visiteret til et af  Botilbuddene er det forudsætning, at man kan visiteres til dagtilbud efter Servicelovens § 103, § 104 eller klapjob. Møllefondens botilbud er ikke et heldagstilbud.

Gældende takst i Møllefonden kan findes på www.tilbudsportalen.dk

Statusmøder

Det afholdes løbende statusmøder efter aftale med den anbringende-/visitationskommune. Formålet med statusmøder er at følge op på, hvordan det går med borgeren, samt for at få forventningsafstemt og drøftet eventuelle justeringer. På statusmøderne drøftes også, om den nuværende indsats fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af borgerens udvikling, samt at evaluere om målsætningerne i handleplanen/indsatsplanen skal revurderes eller justeres.

Personale →