Personale oversigt

Personale oversigt
 • værdi billede

  Vores værdigrundlag

  Værdierne som danner rammen for vores arbejde er anerkendelse, relationer/fællesskab og rammer for udvikling. Se mere →
 • værdi billede

  Praktiske oplysninger

  Læs om de vigtigste praktiske oplysninger , når du bor i et af opholdsstederne i Møllefonden. Se mere →
 • værdi billede

  Pædagogisk tankegang

  Vores virksomhedsplan er et internt arbejds- og styringsredskab for vores fælles pædagogiske holdninger i arbejdet omkring de unge. Se mere →
 • Vis alle
 • Møllebo
 • Mølledag
 • Smørhullet
 • Oasen
 • Elmelund
 • Pedel
 • Marianne
  Marianne

  Pædagog, Afdelingsleder i Elmelund 1

 • Bjarne
  Bjarne

  Pedel, Smed, afdelingsleder i Møllebyg

 • Henning
  Henning

  Pedel, Murer og Grøn medarbejder

 • Jørgen
  Jørgen

  Pedel, Tømrer og Grøn medarbejder

 • Lotte
  Lotte

  Pædagog medarbejder, Pedel og Grøn medarbejder

 • Rico
  Rico

  Pedel, Mekaniker og Grøn medarbejder

 • Dorthe
  Dorthe

  Pædagog, Afdelingsleder i Smørhullet

 • Gitte
  Gitte

  Pædagog

 • Jacob
  Jacob

  Pædagog

 • Thomas
  Thomas

  Pædagog, Afdelingsleder i Elmelund 2

 • Britta
  Britta

  Pædagog, Afdelingsleder Oasen

 • Lars
  Lars

  Pædagog

 • Jan
  Jan

  Pædagog, Afdelingsleder Møllebo

 • Britta
  Britta

  Pædagog, Pædagogisk fagkoordinator

 • Kirsten
  Kirsten

  Pædagog

 • Kari
  Kari

  Pædagog

 • Gitte
  Gitte

  Pædagog

 • Claus
  Claus

  Pædagog, Afdelingsleder Elmelund 1

 • Jens Ole
  Jens Ole

  Pædagog

 • Jan
  Jan

  Pædagog

 • Johannes
  Johannes

  Pædagogmedhjælper

 • Anne Marie
  Anne Marie

  Pædagog

 • Mathias
  Mathias

  Pædagog, Afdelingsleder Mølledag

 • Helle
  Helle

  Pædagogmedhjælper

 • Benny
  Benny

  Pædagogmedhjælper

 • Jakob
  Jakob

  Pædagogmedhjælper

 • Malene
  Malene

  Pædagog

 • Annette
  Annette

  Pædagogmedhjælper

 • Helle
  Helle

  Kontor

 • Hanne
  Hanne

  Pædagogmedhjælper

 • Søren
  Søren

  Pædagogmedhjælper

 • Betina
  Betina

  Pædagogmedhjælper

 • Peter
  Peter

  Pædagogmedhjælper