I en verden, hvor hver enkelt persons behov og udfordringer er unikke, tilbyder Møllefonden et trygt og støttende miljø. Dette er under paragraf 107 botilbud. Dette botilbud er skabt for personer med betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Målrettet personer som søger et midlertidigt ophold i boformer, der kan understøtte deres vej mod en mere selvstændig tilværelse.

Møllefonden har værdier som livsglæde, tryghed, omsorg, humor, samt kompetence- og udviklingsfremmende aktiviteter. Disse værdier danner grundlaget for vores tilgang til hvert enkelt individ, som træder ind i vores hus. Vores mission er ikke blot at tilbyde et midlertidigt hjem. Det er at skabe en udvikling, der beriger de unges liv med varige ændringer, styrke og positivitet.

Positivitet hos Møllefonden

Livsglæde er kernen hos Møllefonden. Vi tror på, at lysten til livet og glæden ved hverdagen er vigtigt for enhver udvikling. Det er med denne overbevisning, vi stræber efter en følelse af værdi og glæde hos de unge. Dette skaber et fundament for personlig vækst.

Tryghed er afgørende for os. I Møllefonden er det vigtigt, at de unge oplever en sikker base. Gennem pålidelighed og stabilitet i vores daglige interaktioner, skaber vi et miljø. Et miljø hvor de unge kan føle sig trygge til at udforske og udvikle sig.

Omsorg udgør hjørnestenen hos os. Det handler om mere end den basale pleje. Det er evnen til at lytte, være nærværende og tilbyde støtte, både følelsesmæssigt og fysisk, når det er nødvendigt. Vores team er dedikeret til at give de unge de redskaber, de har brug. Redskaber til at navigere i livets udfordringer med styrke og mod.

Humor er en del af vores daglige liv og arbejde. Vi tror på kraften ved smil og en latter til at bryde isen, lette stemningen og fremme en positiv arbejdskultur. Det er gennem dette, vi finder glæde i arbejdet med de unge. Dette bidrager til et mere afslappet og imødekommende miljø.

Paragraf 107 botilbud – fokus på udvikling, læring og succes

Kompetenceudvikling og et positivt udviklings- og læringssyn er vigtigt for os. Vi arbejder målrettet med at identificere og bygge videre på de unges styrker. Dette er så de kan opnå personlige succeser og udvikle en forståelse for deres egne evner og potentiale. Vi tror på “learning by doing” og på at skabe et miljø, hvor de unge kan lære, vokse og trives.

Vores forældresamarbejde er også en del af vores tilbud. Vi værdsætter åben kommunikation og samarbejde med de unges familier. Dette styrker det pædagogiske arbejde og sikrer en positiv til den unges udvikling.

Med Møllefondens paragraf 107 botilbud tilbyder vi mere end et midlertidigt hjem. Vi tilbyder et springbræt til livet. Her har hver ung mulighed for at udvikle sig til en stærkere, mere selvstændig person. Klar til at møde verden med tillid og kompetence. Gennem vores arbejde og fælles værdier, skaber vi sammen med de unge en fremtid. En fremtid hvor de ikke kun overlever, men trives.

Vil du høre mere om vores bosted og paragraf 107 bosted? Du er velkommen til at kontakte os.