Møllefonden er et botilbud for udviklingshæmmede, hvor kerneværdierne ikke blot er ord på et stykke papir. Det er levende principper, som hver dag udgør grundlaget for vores arbejde og interaktion med de unge.

Livsglæde er hjørnestenen hos os. Vi tror på, at glæde ved livet kommer af de små daglige oplevelser. Erkendelsen af, at hver dag byder på nye muligheder og udfordringer. I Møllefonden arbejder vi for at vække denne livsglæde hos de unge. Dette gøres ved at skabe en atmosfære, hvor positivitet og anerkendelse er i fokus.

Tryghed er essentiel for at de unge kan føle sig hjemme og åbne op for læring og personlig udvikling. Vi lægger stor vægt på at skabe et miljø, der er præget af stabilitet, forudsigelighed, og sikkerhed. Et sted, hvor de unge ved, at de kan stole på de voksne omkring dem. At de altid vil blive mødt med forståelse og respekt.

Omsorg i Møllefonden handler om meget mere end den basale pleje. Det handler om at være der for den enkelte med empati, nærvær, og en villighed til at forstå. At støtte den unges behov, drømme og bekymringer.

Vi stræber efter at være et sted, hvor de unge føler sig værdsatte og forståede. Et sted hvor omsorg kommer til udtryk gennem både handlinger og ord.

Humor er en vigtig del af vores daglige liv og arbejde i Møllefonden. Vi ser humor som et værdifuldt redskab til at skabe afslappede og positive relationer. Vi ser også humor som et redskab til at håndtere de udfordringer, livet bringer.

Botilbud for udviklingshæmmede der fokuserer på udvikling og læring

Kompetenceudvikling er centralt i vores tilgang til arbejdet med de unge. Vi fokuserer på at identificere og udvikle individuelle styrker. Dette er ved at fremme selvstændighed og understøtte hver ung i at nå deres personlige mål. Vores pædagogiske personale arbejder tæt sammen med de unge. Det gør de for at sikre, at de får de bedste muligheder for at udvikle sig og lære nye færdigheder.

Udviklings- og læringssyn hos Møllefonden er baseret på overbevisningen om, at alle mennesker har potentiale. Potientiale til at lære og vokse gennem hele livet.

Vi er dedikerede til at skabe et botilbud for udviklingshæmmede, der ikke bare er et sted at bo. Et hjem, hvor de unge kan føle sig trygge, værdsatte og understøttede i deres udvikling.

Vil du høre mere om vores botilbud for udviklingshæmmede? Du er velkommen til at kontakte os.