Møllefonden står klar til at støtte udviklingshæmmede unge, der søger et bosted, hvor de ikke blot bliver mødt med professionel omsorg og forståelse. Her bliver de også mødt med et dybt engagement i deres personlige udvikling og velvære. Vores værdigrundlag – livsglæde, tryghed, omsorg, humor, kompetenceudvikling, samt et positivt udviklings- og læringssyn – udgør hjørnestenene i den støtte og vejledning, vi tilbyder. Disse værdier er ikke valgt tilfældigt. De er essensen af vores tilgang og den atmosfære, vi stræber efter at skabe i vores bosteder for udviklingshæmmede.

Livsglæde er fundamentet for vores arbejde. Vi tror på, at lysten til livet og til at opleve hver dag med glæde er noget, man selv er med til at skabe. Vores bosteder er designet til at inspirere og opmuntre de unge til at sætte pris på livet og at finde glæde i de små ting, der tilsammen udgør en meningsfuld eksistens.

Positivitet hos Møllefonden

Tryghed er afgørende for, at vores unge kan trives og udvikle sig. Vi arbejder målrettet for at skabe et miljø, hvor de unge føler sig sikre og forstået. Et sted, hvor aftaler holdes, og hvor der er plads til tillid og gensidig respekt. Dette er ikke blot et mål, men en daglig praksis, der ligger til grund for alt, vi gør.

Omsorg hos Møllefonden betyder, at vi er der for de unge. Ikke kun fysisk, men også følelsesmæssigt. Vi lytter, vi støtter, og vi er nærværende, klar til at tilbyde et knus eller en opmuntring, når det er nødvendigt. Omsorg for os er også at sætte grænser med kærlighed, så de unge lærer og vokser i et trygt miljø.

Humor er en integreret del af vores daglige liv og arbejde. Vi tror på, at evnen til at grine – af os selv og med hinanden – er befriende og skaber et arbejdsmiljø, hvor glæde og positivitet trives. Det er denne lethed, vi stræber efter at indarbejde i hverdagen på vores bosteder. Vi er overbeviste om, at det bidrager til en bedre trivsel for alle.

Kompetenceudvikling er en vigtig del af vores mission. Vi fokuserer på at identificere og udvikle de unges styrker, understøtte dem i at nå deres mål og hjælpe dem med at bygge videre på deres færdigheder. Vi tror på, at alle har potentiale til at vokse og udvikle sig. Det er vores opgave at hjælpe dem med at realisere dette potentiale.

Vores udviklings- og læringssyn er baseret på overbevisningen om, at livet er en læringsproces. Vi tror på ‘learning by doing’. Vi skaber et positivt læringsmiljø, hvor de unge opmuntres til at eksperimentere, lære af deres erfaringer, og vokse som individer.

Bosteder for udviklingshæmmede der fokuserer på den enkelte

I forældresamarbejdet lægger vi stor vægt på åben kommunikation og positivt samarbejde. Vi tror på, at et stærkt samarbejde mellem bostedet, de unge og deres familier skaber det bedste udgangspunkt for udvikling og trivsel.

Møllefondens bosteder for udviklingshæmmede er mere end blot et sted at bo. Det er et sted, hvor de unge mødes med forståelse, respekt, og en tro på deres potentiale. Vores mål er at udvikle hver ung til at kunne klare en mere selvstændig voksentilværelse, med udgangspunkt i individuelle behov, ønsker og muligheder. Gennem vores dedikerede arbejde skaber vi et miljø, hvor de unge ikke bare lever, men trives og vokser hver dag.

Vil du høre mere om vores bosteder for udviklingshæmmede? Du er velkommen til at kontakte os.