I en verden, hvor hverdagen kan føles uforudsigelig og til tider overvældende. Her står Møllefonden klar med støtte og vejledning for unge. Unge der søger et fast holdepunkt på vejen mod selvstændighed og voksenliv. Med nøgleværdier som livsglæde, tryghed, omsorg, humor, kompetenceudvikling samt et positivt udviklings- og læringssyn. Så tilbyder Møllefonden mere end blot et bosted. Det er et hjem fyldt med vækst, læring og udvikling.

Vores bosted er ikke blot en fysisk ramme. Det er et miljø, hvor den enkelte unges trivsel og udvikling står i centrum. Vi tror på, at et bosted skal være et sted, hvor livsglæden blomstrer. Hvor hver dag byder på nye muligheder og oplevelser, der beriger og udvikler. Livsglæde hos os er at finde glæden i de små ting. At værdsætte nuet og at se fremad med håb og positivitet.

Værdier der kan mærkes

  • Tryghed er fundamentet for al udvikling. Hos Møllefonden sikrer vi, at hver ung føler sig tryg og forstået.
  • Omsorg er vævet ind i hverdagens praksis, hvor vi lægger vægt på den enkeltes behov for støtte, lytning og opmuntring.
  • Humor spiller en central rolle i vores tilgang. Idet det er et kraftfuldt redskab til at skabe lette og positive arbejdsgange.

Kompetenceudvikling er afgørende for den enkeltes evne til at navigere i livet. Vi fokuserer på at identificere og udvikle den unges styrker. Dette gøre ved at støtte dem i deres læringsproces og hjælpe dem med at opnå deres fulde potentiale. Ved at bygge videre på eksisterende færdigheder og tilføre nye. Her forbereder vi dem på en fremtid, hvor de kan stå stærkt og selvstændigt. Vores udviklings- og læringsyn er baseret på overbevisningen om, at livet er en kontinuerlig læringsproces. Vi fremmer et miljø, hvor ‘learning by doing’ er essentielt. Et miljø hvor der er plads til at fejle, lære og vokse. Vi skaber positive læringsrum, der motiverer og inspirerer til udvikling og selvindsigt.

Forældresamarbejdet er en integreret del af vores tilgang, hvor vi værdsætter åben kommunikation og samarbejde. Vi tror på, at et stærkt samarbejde mellem bosted og hjem kan skabe de bedste forudsætninger. Hvilket støtter den unges udvikling og trivsel.

Vores overordnede pædagogiske målsætning er at udvikle den unge til at kunne navigere i en selvstændig voksentilværelse. Dette opnår vi gennem en række pædagogiske overvejelser. Disse tager udgangspunkt i den enkeltes behov, muligheder og interesser. Vi arbejder målrettet med at styrke selvstændighed, selvværd, sociale kompetencer og ansvarsfølelse.

Kontakt os for bosted

Møllefonden er mere end et bosted. Det er et fællesskab, hvor vækst, udvikling og trivsel står i centrum. Med vores dybfølte engagement og professionelle tilgang skaber vi et miljø. Her kan ung finde fodfæste og vokse mod en lysere fremtid.

Er du interesseret i at høre mere? Så er du velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at høre fra dig.